Visie

Wij willen een woon- en werkplek aanbieden aan jongeren met een beperking die niet terecht kunnen in woonvormen in de omgeving doordat ze een te hoog- of een te laag niveau hebben. Op de zorgboerderij willen wij zorg op maat leveren zodat ook deze doelgroep de mogelijkheid krijgt om zelfstandig te kunnen wonen. Wij willen kinderen een veilige plek bieden waardoor ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen enigszins ontlast kunnen worden zodat de kinderen uiteindelijk langer thuis kunnen blijven wonen. 

Tevens willen wij de ouders ontlasten door tijdens de dagopvang en/of logeren therapie aan te bieden die anders na schooltijd gevolgd moet worden. Er kunnen diverse vaardigheden getraind worden tijdens individuele en/of groepstherapie in het therapeutisch centrum op de zorgboerderij.