Missie

De missie van Stichting de Zonnesteen is het realiseren van een zorgboerderij voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, het realiseren van een therapeutisch centrum en het bieden van woongelegenheid, dagzorg en kort verblijf.