De boerderij

Waarom een zorgboerderij realiseren? Er zijn toch al genoeg zorgboerderijen?

Dat klopt, maar de meeste zorgboerderijen richten zich op een andere doelgroep. Er zijn veel meer aanpassingen nodig en meer of andere zorg bij kinderen/jongeren met een meervoudige beperking. Omdat de meeste zorgboerderijen daar niet op ingericht zijn kunnen zij geen kinderen/jongeren plaatsen met een meervoudige beperking. Vandaar dat stichting De Zonnesteen een zorgboerderij voor deze doelgroep wil gaan realiseren.

Als ouder met een intensief zorgkindje weet je als geen ander hoeveel zorg dat met zich meebrengt. Als het eerste hulpmiddel moet worden aangeschaft besef je dat het hier niet bij zal blijven. Maar je wil het allerbeste voor je kindje en doet er alles aan om te zorgen dat het je kindje aan niets ontbreekt. Je loopt steeds tegen meer dingen aan.

De ontwikkeling loopt niet vanzelf, er is sprake van een grote achterstand. Door de vele lichamelijke problemen verblijf je vaak in het ziekenhuis. Je kindje is vatbaarder voor infecties en daardoor sneller ziek. Daarbij verloopt de communicatie moeizaam. Wat zo vanzelfsprekend is geldt niet voor een gezin met een meervoudig gehandicapt kindje. Je kunt je kindje niet zomaar even naar een opvang brengen en de school is vaak niet in de buurt. Wie zorgt er voor je kindje als je even een avondje wil sporten? Dit kun je niet het buurmeisje laten doen die regelmatig oppast bij gezinnen in de straat. Het vraagt veel meer energie om dit allemaal goed te regelen. 

Toen je kindje nog klein was kon je nog makkelijk op vakantie. Maar dat wordt al een stuk ingewikkelder met een rolstoel en alle hulpmiddelen die nodig zijn. Door alle zorg kan het gezin onder druk komen te staan en besef je dat je misschien eens moet nadenken over logeeropvang. Tijdens het logeerweekend kan je als ouder weer even bijtanken en aandacht schenken aan de andere kinderen in het gezin. Maar zo eenvoudig is het niet. Hoe moeilijk is het om een geschikte plek te vinden waar je je kindje met een gerust hart kan laten logeren. En je komt er tijdens de zoektocht achter dat er wel heel veel logeeradressen zijn maar dat de meeste niet geschikt zijn voor kinderen met een meervoudige beperking. Verder stel je als ouder wel bepaalde eisen aan het logeeradres.

Je laat je kindje alleen ergens logeren waar je een goed gevoel bij hebt. En het moet voor je kindje ook een toegevoegde waarde hebben. Vandaar dat mijn voorkeur uitgaat naar een zorgboerderij. Daar kunnen de kinderen lekker naar buiten en genieten van de dieren. Naarmate je kindje ouder wordt zal je op een gegeven moment ook moeten nadenken over een woonplek. Ook al wil je als ouder altijd wel voor je kind blijven zorgen maar naarmate je kind ouder wordt is het belangrijk dat hij leert buiten het gezin te verblijven. Met de stichting willen wij inspelen op de behoefte van een goede, fijne logeer- en woonplek voor kinderen/jongeren met een meervoudige beperking. 

 Ondanks dat de zorg te zwaar wordt voor de ouders, wonen er nog veel jongvolwassenen thuis omdat er geen geschikte woonplek is. Wij willen met de zorgboerderij zorgen voor woonomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontwikkelen op zijn eigen manier. Door de juiste zorg aan te bieden kunnen wij de ouders ontlasten waardoor ze weer meer tijd voor zichzelf hebben. 

Op de zorgboerderij willen wij ook dagbesteding aanbieden zodat de vaardigheden van de bewoners worden gestimuleerd. Verder willen wij ook activiteiten aanbieden in werk- en recreatieve sfeer. Het allerbelangrijkste is dat wij een plek willen gaan realiseren waar een kind/jongere zich veilig en vertrouwd voelt en mag zijn wie hij of zij is.

.